Informacja: KORWIN-MIKKE: EUROPA ZDYCHAWczoraj w Głogowie pojawił się Janusz Korwin-Mikke, który na spotkaniu z mieszkańcami zachęcał do głosowania na kandydatów Konfederacji KORWiN, której lideruje.