Informacja: REHABILITACJA POPRZEZ AKTYWNOŚĆSport i aktywność ruchowa jest bardzo ważna w życiu każdego z nas. Także, a może przede wszystkim, dla osób niepełnosprawnych, które w obliczu swojej ograniczonej ruchowości unikają wysiłku fizycznego, co jest błędem. O tym mówiono podczas konferencji dotyczącej roli aktywności jako rehabilitacji dla niepełnosprawnych.