Informacja: RATUJĄ PRZED ZNISZCZENIEMPonad 60 tysięcy. Tyle zabytków znajduje się obecnie w depozycie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie. To tutaj trafiają cenne znaleziska z niemal całej Polski, którymi zjmują się specjaliści od konserwacji.