Informacja: NIE DALI RADYByły ambitne plany, którym kibicowało wielu głogowian. Niestety nic z nich nie wyszło. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dorzecza Odry „Głogów nad Odrą” nie jest już dzierżawcą budynku dawnej restauracji „Neptun”. Fundacja nie dotrzymała terminów realizacji kolejnych etapów inwestycji wobec czego gmina miejska wypowiedziała umowę zawartą na 13 lat.