Informacja: WAŻNE PYTANIA, WAŻNE ODPOWIEDZISamobójstwa wśród dzieci i młodzieży, to problem społeczny a skala tego zjawiska w Polsce jest alarmująca. Stąd też Starostwo Powiatowe w Głogowie, Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie zorganizowali wczoraj konferencję szkoleniowo-naukową pt.”„Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”.