Informacja: DLA DZIECI I OPIEKUNÓWDzielą się miłością i dają radość dzieciom, które z różnych przyczyn straciły kontakt z rodzicami biologicznymi. Na terenie OK Parku w Głogowie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbył się festyn rodzinny dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów.