Informacja: ZDECYDOWAŁA WIĘKSZOŚĆGłosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego było tylko formalnością, bowiem koalicja rządząca ma większość w radzie. Choć radni opozycyjni wytykali Zarządowi działania niezgodne z prawem, to większość samorządowców zagłosowała za udzieleniem absolutorium Zarządowi.