Informacja: O UDZIAŁACH CICHOPrzez kilkanaście miesięcy poprzedzających ostatnie wybory samorządowe tematem numer jeden była walka o udziały Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Gmina Miejska Głogów chciała nabyć część udziałów, Powiat Głogowski chciał je zbyć ale radni, wtedy z klubu Jana Zubowskiego, którzy mieli większość w radzie miejskiej nie chcieli słyszeć o niczym innym jak tylko przejęciu przez miasto stu procent. Teraz to prezydent i starosta rozdają karty a o szpitalu jakoś cicho.