Informacja: JEST LEPIEJLepiej niż przed rokiem poradzili sobie z egzaminem dojrzałości maturzyście ze szkół w Powiecie Głogowskim. Zdawalność w technikach wyniosła 71,1 %. Średnia w województwie dolnośląskim w tym roku jest na poziomie 66%. Licea ze zdanym egzaminem dojrzałości ukończyło 81,2 % uczniów a to o 4 % mniej niż w całym województwie.