Informacja: PODSUMOWALI SEZONLegnicki teatr podsumował zakończony właśnie sezon artystyczny. W tym roku na scenie udało się zrealizować pięć premier, a równie ważne są nagrody i przyznane dotacje.