Informacja: NA CO CZEKAJĄ?Od sierpnia na głogowian czeka podwyżka cen za odbiór odpadów. Dyskusja na ten temat ujawniła, że ilość zadeklarowanych mieszkańców, którzy wnoszą opłaty za śmieci jest o 10 tys. mniejsza niż osób w Głogowie zameldowanych. Pojawia się więc pytanie co zrobić aby te osoby znaleźć i pojawiają się pomysły jak uszczelnić ten system.