Informacja: REMONT ZA 30 MLNRuszy remont hali dworca kolejowego w Legnicy. Inwestycja warta blisko 30 mln złotych powinna zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wszystkie prace odbywać się będą pod nadzorem konserwatora zabytków. Obiekt wzbogaci się m.in. o cztery windy ułatwiające przemieszczanie się pasażerów.