Informacja: - TRAFIŁEM DO NORMALNEGO KLUBUMa zaledwie 24 lata, ale posmakował już gry w piłkę w Polsce, Grecji i w Niemczech, gdzie się wychował. Z Marcelem Ziemannem rozmawiamy o tych doświadczeniach, jego piłkarskich korzeniach i wspominamy gola zdobytego przeciwko Chrobremu.