Informacja: ŚWIATEŁKO W TUNELU?Miesiąc temu mówiliśmy o rozpoczęciu akcji dotyczącej ratowania przed wyburzeniem ostatniego budynku po dawnej cukrowni w Głogowie. Przyczynkiem do tego był pokaz filmu autorstwa studentów PWSZ „Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni”. Apele i działania po kilku tygodniach przyniosły pierwsze efekty. Obiektem zainteresowały się służby konserwatorskie.