Informacja: RADNY POWIADOMIŁ PROKURATURĘCzy podczas prowadzonych prac remontowych w teatrze im. Adreasa Gryphiusa łamane są zasady bezpieczeństwa? Zdaniem radnego powiatowego, Andrzeja Radomskiego tak. Samorządowiec złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Głogowie.