Informacja: ELEKTROMOBILNOŚĆ W GŁOGOWIE?Pod koniec lipca w Lubinie odbyła się konferencja z udziałem ekspertów oraz samorządowców zagłębia miedziowego, którzy dyskutowali o wspieraniu rodziny przez KGHM w samorządzie terytorialnym. Przy jej okazji prezes spółki miedziowej, Marcin Chludziński zapowiedział współpracę z lokalnymi samorządami także w innych obszarach: energii odnawialnej i transportu elektrycznego.