Informacja: MA BYĆ BEZPIECZNIEJWczoraj w południe uruchomiona została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 329 z drogą powiatową na wysokości Jerzmanowej. Teraz ma być bezpieczniej i dla okolicznych mieszkańców jak i dla kierowców a ruch kołowy w tym miejscu ma być płynniejszy.