Informacja: CHCIELI WWIEŹĆ CHEMIKALIAPolicjanci udaremnili transport do Głogowa ponad 120 pojemników z niebezpiecznymi substancjami, m.in.: z kwasem czy odpadami ropopochodnymi Co więcej, kilkadziesiąt kolejnych ujawniono już w Głogowie.