Informacja: WARTO SKORZYSTAĆSą jeszcze wolne miejsca do skorzystania z programu dotyczącego tzw. opieki wytchnieniowej, który od września jest realizowany w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Placówka na tren cel pozyskała tys. zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.