Informacja: ZBADAJĄ PŁUCA I TĘTNICEKGHM Polska Miedź S.A. mając na uwadze zdrowie pracowników od kilku lat prowadzi uch profilaktyczne badania zdrowotne. Kolejnym etapem tych działań będzie wykonanie serii analiz medycznych w tym przede wszystkim badań płuc oraz zwapnień w tętnicach wieńcowych. Przedsięwzięcie to obejmie kilka tysięcy pracowników spółki.