Informacja: BĘDĄ KONTYNUOWAĆOrganizatorzy finału Spartakiady dla osób niepełnosprawnych, która miała miejsce pod koniec września w Głogowie są zadowoleni z jej przebiegu. W kilku przygotowanych konkurencjach uczestniczyło ok. 200 osób z pięciu lokalnych stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze i z pewnymi ograniczeniami ruchowymi i nie tylko.