Informacja: NOWOCZESNY I WIELOFUNKCYJNY



Zoptymalizuje udostępnienie rejonu północnego wydobycia w lubińskich Zakładach Górniczych, skróci drogi dojazdu oraz zwiększy efektywny czas pracy i poprawi warunki pracy górników. To wszystko zapewni nowy szyb L-VI w Rynarcicach, który został uroczyście uruchomiony w obecności władz samorządowych, parlamentarzystów oraz prezydenta RP, Andrzeja Dudy.