Informacja: - ZŁAPMY GO I SKOPMY GOW najnowszym wydaniu Głosu Głogowa przeczytamy wywiad z Rafaelem Rokaszewiczem. Danuta Bartkowiak pyta m.in. o “niegrzeczne” zachowanie prezydenta w stosunku do radnego Norberta Penzy, który chciał rozmawiać o sytuacji w Chrobrym. Prezydent skomentował krótko, że intencją radnego nie była troska o klub, ale że chciano go złapać i skopać.