Informacja: - JEST PROGRESMłodzi wychowankowie Głogowskiego Klubu Judo mają za sobą start w 3. kolejce Super Ligi Judo. Reprezentacja klubu liczyła 19 młodych zawodników, z czego prawie każdy wrócił z medalem.