Informacja: NOWE SPOJRZENIE NA HISTORIĘ10 referatów a do tego goście z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Węgier. Tak przedstawiała się międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się w MAH w Głogowie z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.