Informacja: ZNIKNĄ POMNIKI NN?Od wielu lat studenci wraz z wykładowcami PWSZ w Głogowie opiekują się grobami NN w powiecie głogowskim. Dbają o porządek, kupują znicze i kwiaty, a także, co warte podkreślenia, dzięki dobrym kontaktom z okolicznymi kamieniarzami doprowadzili do postawienia pomników na kilku grobach. Teraz opiekunowie mogił zgłosili się do nas ze swoimi spostrzeżeniami na temat ich przyszłości i kwestii porządkowych.