Informacja: - SPRAWDZAM WAS!Radny Norbert Penza pyta prezydenta Rafela Rokaszerwicza: gdzie obiecywany 5 lat temu przez Pana sponsor strategiczny dla Chrobrego? Sławomir Majewski z kolei zarzuca radnym opozycyjnym, że choć mają możliwości, to nie pozyskują pieniędzy na głogowski sport. Przewodniczący Leszek Drankiewicz wyliczył nawet o ile uszczuplił się mecenat miedziowej spółki i firm z nią powiązanych.