Informacja: SOLI POD DOSTATKIEMZasoby soli kamiennej znajdujące się w złożach wydobywanych w ZG Polkowice-Sieroszowice są niewyczerpalne. Koncesja na jej wydobycie jest ważna do 2063 roku a jej zasoby są szacowane na ok. dwa i pół miliarda ton soli.