Informacja: GDZIE Z GRUZEM?Mieszkańcy Głogowa objęci systemem odbioru śmieci komunalnych mogą w danym miesiącu utylizować do 50 kg odpadów budowlanych. Zdaniem radnego Krzysztofa Sarzyńskiego to za mało, więc wnioskował o rozważenie przez radę zwiększenia tego limitu.