Informacja: DLA PIECZY ZASTĘPCZEJSamorządowcy z regionu Zagłębia Miedziowego podpisali deklarację przystąpienia do kampanii społecznej pod hasłem “Mie(dź) rodzinę”, która została zainaugurowana w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. Projekt ten z udziałem samorządów oraz spółki miedziowej S.A. ma promować pieczę zastępczą.