Informacja: PRZEMYSŁ SIĘ ROZWIJAW Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się seminarium pod nazwą Kompleksowe rozwiązania symulacyjno – pomiarowe w zintegrowanym środowisku SIMCENTER. Udział w tym seminarium, to była okazja do poznawania nowych technologii i rozwiązań stosowanych w przemyśle.