Informacja: CHCĄ SIĘ BAWIĆ I SPOTYKAĆNie od karczmy, lecz balu. W taki oto sposób od kilkunastu lat Związek Zawodowy Pracowników Dołowych rozpoczyna obchody Barbórki. Górnicy wraz ze swoimi małżonkami i partnerkami bawili się na tradycyjnym balu barbórkowo-andrzejkowym w restauracji Rodos w Jaczowie.