Reportaż: Inwestycje w szkolnictwoOmówienie zadań zrealizowanych w placówkach oświatowych w gminie wiejskiej Głogów.