Reportaż: Przemysł 4-0W tym odcinku programu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mówimy m.in. o programie Przemysł 4-0.