Reportaż: Likwidujemy barieryW Poradniku Lokatora mówimy o likwidacji barier architektonicznych, zagospodarowaniu przyblokowych ogródków i wsparciu SM Nadodrze dla działań Fundacji Głogowskie Hospicjum.